Okna

Izolační sklo

  • Okna jsou osazena tepelně izolačním sklem. Ug hodnota označuje součinitele prostupu tepla sklem.