O projektu

Repase špaletových oken z roku 1888 včetně historického kování, s výrobou nových vnějších dubových křídel s izolačním dvojsklem.

Pro naši společnost byla tato realizace v podstatě výzvou a prověřením našich letitých zkušeností s výrobou a repasí dřevěných oken. Už jen samotná demontáž oken a jejich doprava na dílnu vyžadovala potřebnou dovednost našich zaměstnanců, neboť nejmenší 6-ti křídlé špaletové obloukové okno mělo rozměr 2300×3601 mm. Repase oken spočívala v opalování starého laku, v opravě nebo výměně poškozených dřevěných částí oken, v povrchové úpravě, která u repasovaných částí okna měla osm jednotlivých vrstev, mezi které patřilo i žilkování (fládr).  Vnější okna se vyráběla nová z dubové lamely a zasklena byla izolačním dvojsklem. U takto repasovaného okna byly provedeny zkoušky na předepsané vlastnosti. Vzhledem k velikosti oken se zkoušky prováděly ve zkušebnách v Nitře a Vídni. Po náročné montáži těchto nadrozměrných prvků a předání díla si můžeme upřímně přiznat, že toto prostě umíme a jsme hrdi na to, že jsme se mohli úspěšně podepsat na rozsáhlé rekonstrukci budovy, která je dominantou Václavského náměstí v Praze.

Novorenesanční stavba, tvořící dominantu celého Václavského náměstí, byla postavena podle projektu architekta Josefa Schulze s centrálním prostorem panteonu. Částečně otevřena byla v roce 1891. Výzdobu tvořili umělci generace Národního divadla, především sochaři Bohuslava Schnircha, Antonína Wagnera a Antonín Popp a malíři Vojtěch Hynais, Václav Brožík či Julius Mařák v letech 1885–1901. Zajímavostí budovy je dvaasedmdesát jmen české historie vepsaných zlatým písmem do fasády pod okny.

V květnu 1945 při Pražském povstání poškodila vestibul muzea nevybuchlá bomba. V srpnu 1968 byla přední fasáda budovy poškozena střelami armád Varšavské smlouvy, zejména Sovětské armády.

Statika budovy byla poškozena během výstavby trasy A pražského metra v první polovině 70. let minulého století (při výstavbě vestibulu stanice Muzeum, kdy došlo k poničení západní věže budovy a některých stěn, vestibul musel být lépe vyztužen). Budova i přes několik projektů nebyla nikdy celkově rekonstruována. Na začátku 21. století tak byla již ve velmi špatném stavu.

Od 8. července 2011 do 28. října 2018 byla hlavní budova uzavřena kvůli rekonstrukci.