O projektu

Kompletní vybavení kancelářským nábytkem a celé patro budovy vnitřními bezfalcovými dveřmi.

INTERIÉROVÉ BEZFALCOVÉ DVEŘE S MAGNETICKÝMI ZÁMKY

Interiérové bezfalcové dveře se pro své elegantní a moderní řešení aktuálně dostávají v popularitě do popředí. Tyto dveře nemají po svém obvodě žádnou polodrážku, a to jim umožňuje po zavření do příslušné obložkové zárubně vytvořit rovinu s obložkou. Po zavření dveří nejsou viditelné panty (jsou tzv. skryté). Tyto skryté panty jsou viditelné pouze při otevření dveří.

Magnetický zámek přináší uživatelský komfort při obsluze dveří. Navíc je ideální i z hlediska designového, hrana dveří je hladká, střelka zámku je při otevřených dveří skrytá. Zámek funguje na principu magnetu. Díky magnetu střelka při dovírání dveří vyskočí ze zámku do protiplechu a dveře jsou zajištěny proti otevření. Magnet skrytý v protiplechu drží střelku v zavřeném stavu ve vysunuté poloze. Při otevírání dveří – stiskem kliky zajede střelka do zámku a dveře je možné lehce otevřít.

KANCELÁŘSKÝ NÁBYTEK

Výroba kancelářského nábytku dle požadavků zákazníka: kancelář ředitele společnosti, jeho zástupců, sekretariátu, administrativních pracovníků a zasedací místnosti